Uitleg Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: Een ondernemer wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op een platform op Internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders zoals business angels, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Op sommige crowdfunding websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd.

Crowdsourcing
Crowdfunding is gebaseerd op de marketingterm crowdsourcing. Crowdsourcing betekent dat de consumenten bepalen hoe een product dat nog in de ontwikkelingsfase is er uiteindelijk uit komt te zien of dat consumenten bepalen welke marketingconcepten de moeite waard zijn. Dit laatste is ook waar crowdfunding op is gebaseerd. Een crowdfunding platform biedt verschillende projecten aan waaruit investeerders kunnen kiezen. Zo bepaalt de mensenmassa welke projecten geloofwaardig genoeg zijn om erin te investeren, zodat deze projecten zich verder kunnen ontwikkelen.

Ontstaan
In Nederland begonnen halverwege 2010 de eerste crowdfunding platformen te ontstaan. In 2011 is crowdfunding in Nederland nog steeds marginaal klein en relatief onbekend, maar de bedragen die in Nederland in crowdfunding omgaan nemen procentueel gezien snel toe in 2011. De toekomstverwachting is dat crowdfunding ook in Europa snel op zal komen. De verscherpte liquiditeitseisen voor banken in het Basel III akkoord zullen de groei van crowdfunding alleen maar versterken (zie ook het volgende stuk voor meer informatie over deze liquiditeitseisen). Crowdaboutnow was het eerste crowdfunding platform in Nederland met noemenswaardig succes. In april 2011 was het geïnvesteerde vermogen in Crowdaboutnow nog marginaal, maar in augustus 2011 lag dit bedrag al boven de 120.000 euro. Gedurende 2011 zijn er steeds meer crowdfunding platformen bijgekomen.

Wij zien vanuit Regio Leidsche Rijn mogelijkheden om op hyper lokaal niveau kleinschalige projecten gezamenlijk met de bewoners te realiseren. Met onze crowdfund tool WEATLR willen wij goede ideeën steunen en samen realiseren, zodat we echt het verschil kunnen maken voor de eigen buurt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.