Voedsel: duurzamer, vertrouwen in kwaliteit en minder voedselverspilling

Het bedrijfsleven, verenigd in de ‘Alliantie Verduurzaming Voedsel’, en het ministerie van Economische Zaken hebben afspraken gemaakt om voedsel tussen nu en 2020 duurzamer te maken. Dan moet al het voedsel dat in Nederland verkrijgbaar is een stuk duurzamer geproduceerd en gedistribueerd zijn. Het gaat om voedsel dat geproduceerd is met meer aandacht voor milieu (bv. minder CO2 uitstoot), mens (eerlijke handel) en dier (meer dierenwelzijn) en minder grondstoffengebruik. Over het te realiseren duurzaamheidsniveau worden volgend jaar concrete afspraken gemaakt. Producenten hebben afspraken gemaakt om meer te gaan samenwerken voor duurzaam en veilig voedsel.

Campagne over fabels rond voedsel
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zal in 2014 een Europese conferentie organiseren rond het tegengaan van voedselverspilling. De consument zal ook iets merken van het nieuwe beleid: er komen campagnes om consumenten te wijzen op de fabels die er bestaan over voedsel en over het verminderen van voedselverspilling.

Bewuste bedrijven en consumenten maken verschil
Dit zijn enkele elementen uit de beleidsbrief Duurzame Voedselproductie van staatssecretaris Dijksma en minister Schippers van VWS. De beleidsbrief geeft een overzicht van de uitdagingen op het gebied van duurzame en veilige voedselproductie en de oplossingen die daarvoor worden gezocht. Naast de agenda om de verduurzaming van voedsel te versnellen zijn er afspraken gemaakt in de Taskforce Voedselvertrouwen. Dijksma: ‘Het is goed dat er zoveel aandacht is voor voedselverspilling en voor duurzame productie van voedsel. Bewuste consumenten en bedrijven die daarop inspelen kunnen een wereld van verschil maken.’

20 procent minder voedselverspilling in 2015
In 2015 moet er ten opzichte van 2009 20% minder voedsel verspild worden. Voor consumenten worden door verschillende partijen campagnes voorbereid. Deze campagnes of publieksactiviteiten zoals Damn Food Waste dragen bij aan de bewustwording en gedragsverandering van consumenten. Innovaties op het terrein van voedselverspilling worden door EZ ondersteund. Er gaat bij bedrijven veel voedsel verloren bij productie, verwerking en opslag. Dat kan beter en er zijn ook enkele goede – door de overheid gestimuleerde – initiatieven. Die initiatieven leveren al een besparing van bijna 200 miljoen kilo voedsel op en kunnen voorbeeld zijn voor de sector.

Duurzaamheidsafspraken voor diervriendelijk geproduceerd vlees
Voor de Autoriteit Consument en Markt worden beleidsregels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de ruimte die het mededingingsrecht biedt om duurzaamheidsafspraken te maken beter wordt benut door ondernemingen. Het gaat om duurzaamheidsafspraken die bijvoorbeeld betrekking hebben op diervriendelijker geproduceerd vlees. Deze beleidsregels worden de komende tijd verder met betrokkenen besproken, zodat ze in het najaar door de minister van Economische Zaken kunnen worden vastgesteld.

Nederland stimuleert verduurzaming
Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie. Zo is Nederland tweede exporteur van agrarische producten. Dat biedt ook kansen om duurzame producten en productiemethoden in het buitenland af te zetten. Nederland stimuleert wereldwijd ook verduurzaming van verschillende producten, bijvoorbeeld soja en palmolie. Bedrijven in Nederland hebben ook afspraken gemaakt voor bijvoorbeeld duurzame koffie en cacao.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, de Land- en Tuinbouw Organisatie, de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties en de Koninklijke Horeca Nederland hebben al de krachten gebundeld in de ‘Alliantie Verduurzaming Voedsel’ en samen met het ministerie van Economische Zaken een agenda voor verduurzaming van voedsel opgesteld. Een van de doelen is dat in 2020 al het in Nederland verkrijgbare voedsel veel duurzamer en met significant minder verspilling zal zijn geproduceerd in vergelijking met 2013.

Documenten en publicaties
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over duurzame voedselproductie.
Beleidsbrief duurzame voedselproductie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.