Tweede herziening bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling

Het Utrechtse college van B&W heeft ingestemd met de tweede herziening van het bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling. Na vaststelling van het bestemmingsplan “Hoge Weide ontwikkeling” (10 maart 2011), evenals de 1e herziening hierop (2 augustus 2012), is de wens ontstaan om in de levendige rand rondom het plangebied, de beoogde gestapelde bouw (gedeeltelijk) te vervangen door ééngezinswoningen. De voorgestelde wijzigingen beogen een flexibelere invulling van de randbebouwing met (gedeeltelijk) lagere bebouwing en een kleiner programma.

De verkoop van de oorspronkelijk geplande vierlaagse eengezinswoningen en appartementen is door de economische tegenwind moeilijk en de verkooptijd is aanzienlijk langer dan voorzien bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Het vasthouden aan het oorspronkelijke programma levert een te grote vertraging op met de bijbehorende nadelige financiële consequenties.

Met deze tweede herziening wordt een flexibeler programma mogelijk gemaakt door de minimale bouwhoogte te verlagen van 12,5 meter naar 9 meter. De aanvankelijk beoogde hogere bebouwing kan hierdoor (gedeeltelijk) worden vervangen door kleinere ééngezinswoningen met een betere afzetbaarheid. De totale financiële gevolgen van de herprogrammering zijn gunstiger dan in het geval er wordt vastgehouden aan het oorspronkelijke plan met bijkomende kosten van vertraging.

Het ontwerp van de herziening heeft van 30 mei 2013 tot en met 10 juli 2013 ter inzage gelegen. In die periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

2 gedachten over “Tweede herziening bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar [email protected].