Voorlopig ontwerp fietsbrug vastgesteld

Het Voorlopig Ontwerp voor de inpassing van de fietsbrug in het Victor Hugoplantsoen is door het college vastgesteld. Dit VO is gemaakt door de architectencombinatie NEXT architect, Uytdenhaak, ARUP en B+B landschapsarchitecten.
De ontwerpen van de brug, openbare ruimte en de nieuwbouw van de OBS Montessorischool zijn met elkaar verweven.
2014-03-06_fietsbrug1
Om direct omwonenden, wijkraden en fietsersbond bij het ontwerpproces te betrekken, zijn in het najaar van 2013 twee klankbordavonden geweest. Daarbij is vooral over de openbare ruimte input ontvangen en dit heeft geleid tot verdere aanpassingen in het Voorlopig Ontwerp. Het plantsoen zal worden omringd door bomen, de fietsroute in donkerrood asfalt stijgt via een talud richting brug en er komt een rond speelveld met tribunes waarvan de randen in dezelfde bakstenen zijn uitgevoerd als het schoolgebouw en de muur langs de aanlandingslus.

Meer informatie en het ontwerp vind u op de website.


Advertentie:

2014-03-06_fietsbrug2Planning
De Voorlopige Ontwerpen worden nu uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Deze is medio 2014 klaar. Tijdens de zomervakantie starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het slopen van delen van de huidige schoolgebouwen. Na de zomer start de sloop van de de gymzaal. De start bouw is gepland voor de eerste helft van 2015.
Voor de zomervakantie wordt voor direct omwonenden een klankbordavond gehouden waarbij we het concept DO willen presenteren en vooruit willen kijken naar het moment van uitvoering.

2014-03-06_fietsbrug3Wethouder
Wethouder Frits Lintmeijer is tevreden dat in het proces een volgende stap is gezet.
“Persoonlijk vind ik het een mooi ontwerp en gelukkig zijn velen dat met me eens, hoewel de meningen hierover altijd verdeeld zullen blijven. Het ontwerp zie ik als het resultaat van intensief overleg, betrokkenheid en inbreng van de bewonersklankbordgroepen, fietsersbond en wijkraden. Er zijn daarnaast goede afspraken gemaakt met de scholen; OBS Montessori is nauw betrokken geweest bij het voorlopige ontwerp
Samen met alle betrokkenen zijn diverse scenario’s uitgewerkt voor de inpassing van de fietsbrug. Zo is een stuk duidelijker geworden welke eisen aan de brug, school en fietsroute moesten worden gesteld, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een vastgesteld Programma van Eisen. En dit programma van eisen heeft ook weer in samenspraak geleid tot dit voorlopig ontwerp. We hopen dit jaar al te kunnen starten met de aanleg van de fietsstraat door de Everard Meijsterlaan.”

[mappress mapid=”83″]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.