Inzage stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum Oost

De planontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum is gestart in 2003. In 2004 is de Visie Leidsche Rijn Centrum, ‘Het Levende Centrum’ bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens is in 2006 het Masterplan Leidsche Rijn Centrum vastgesteld door de gemeenteraad. In het Masterplan (het Stedenbouwkundig Programma van Eisen) zijn de programmatische en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor geheel Leidsche Rijn Centrum uitgewerkt.

Dit vormt het kader voor de uit te werken stedenbouwkundige plannen voor elk deelgebied van Leidsche Rijn Centrum, te weten Kern, Noord, Zuid en Oost.
Voor de deelgebieden Kern, Zuid en Noord zijn al stedenbouwkundige plannen en ook nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld. Het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost staat nu open voor inspraak.

Plangebied
Deelgebied Oost vormt het oostelijke gedeelte van Leidsche Rijn Centrum. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door het spoor Utrecht-Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt bepaald door het Amsterdam-Rijnkanaal. Leeuwesteyn Noord vormt de zuidelijke grens van het gebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied. Het totale plangebied meet circa 25 ha. Gekozen is om in dit stedenbouwkundig plan de ontwikkeling van het deelgebied Overtuin mee te nemen en voor het totale gebied één uitwerking te maken.
Het gebied wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan functies en voorzieningen.

Culturele, leisure- en horecafuncties zijn vertegenwoordigd langs de ‘Cultuuras’. Hier bevindt zich onder andere een bioscoop. In het plangebied is ook plek voor religieuze voorzieningen. Leidsche Rijn Centrum Oost heeft daarnaast een gedifferentieerd woning- aanbod van studentenwoningen tot appartementen en eengezinswoningen.
Het plan wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit in programma en verkavelingopzet.

Stedenbouwkundig Plan inzien
Het Stedenbouwkundig Plan ligt voor u ter inzage. U kunt de stukken inzien van donderdag 20 november t/m woensdag 31 december 2014 (6 weken). Dit kan op de volgende plekken:

– het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht; balie op de 5e verdieping van 9.00 tot 12.00 uur;
– Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Hogeweidebaan 1, Utrecht. Geopend dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur;
– via de website www.utrecht.nl/leidsche-rijn

Meer informatie
Voor vragen over het Stedenbouwkundig Plan kunt u terecht bij Jeen Kootstra, project- manager gemeente Utrecht (j.kootstra@utrecht.nl) of Pieter Eckhardt, projectleider gemeente Utrecht (p.eckhardt@utrecht.nl), tel 030 – 286 00 00.

1 gedachte over “Inzage stedenbouwkundig plan Leidsche Rijn Centrum Oost”

  1. Meteen mee stoppen! The Wall staat al tig jaar leeg als ook parkwijk en de balije. En nu de burcht ook al. En die laatste gaat denk ik leger worden dankzij het grotere nieuwe winkel centrum in terweide. Echt wanneer nemen ze planners aan bij de overheid met realiteitszin en geen linkse ambtenaren geldingsdrang. Vandaag 1000000 pakjes gisteren een shitload en we gaan steeds minder winkels krijgen en meer online. Maar lege winkelcentra bouwen blijven we doen. Straks moet je in LeidscheRijn een auto hebben om op tig halflege winkelcentra je boodschappen te doen om dat niet alles meer gecentreerd te verkrijgen is

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.