Lezersinzending: Verslag bijeenkomst ‘Veilig wonen’

De afgelopen maanden konden alle bewoners wel zeven keer naar een bijeenkomst over veilig wonen. Deze werden georganiseerd in de verschillende deelwijken van Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern. De bijeenkomsten werden georganiseerd door de politie in samenwerking met de gemeente om burgers nog alerter te maken op verdachte situaties.

Daling inbraken
Er kon in ieder geval medegedeeld worden dat er een scherpe daling qua inbraken te zien was ten opzichte van dezelfde periode 2013-2014. Er is wel verschil te zien in het aantal inbraken in de verschillende wijken. Vleuten en de wijk Terwijde steken helaas negatief af ten opzichte van de andere wijken in Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern. Desondanks kan er gesproken worden van een redelijk rustig inbrakenbeeld. Positief is in ieder geval dat recentelijk meerdere inbrekers in Terwijde zijn aangehouden tijdens politie-acties. Hierbij werd direct een sterke afname gezien van inbraken in Terwijde.

Onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals het aantal inbraken en werd met filmpjes getoond hoe inbrekers te werk gaan. (gespeeld door bewoners uit onze eigen wijken). Ook kwam de nieuwe wijze van inbreken, het kerntrekken, ter sprake. Er werd verder ingegaan op hoe je dit kan voorkomen. Een interessant onderdeel van deze bijeenkomst was ook de rondleiding met een ex inbreker, die de bewoners wees op mogelijke risico’s.

De belangrijkste boodschappen voor iedereen, ook voor bewoners die er niet bij konden zijn, waren:

  • Bewoners zijn de oren én ogen van de buurt zij weten wat wel en niet klopt in hun straat.
  • Bij “klopt-niet-situaties” – verdachte situaties snel 1-1-2 bellen.
  • De kans op het pakken van inbrekers is het grootst als mensen snel 1-1-2 bellen bij verdachte situaties, dus eigenlijk nog vóór het feit wordt gepleegd.
  • Niet te snel ‘naar het goede’ redeneren maar gezond wantrouwen hebben.
  • De politie vindt het niet erg als achteraf blijkt dat alles in orde is; liever een keer voor niets gereden dan te laat gereden.

En verder nog een aantal tips waar op te letten bij een verdachte of opvallende situatie; soorten/kleuren schoenen, vervoersmiddel, symbolen op kleding en ook welke kant men op ging en het aantal verdachten.

Belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden bij Burgernet!

Lezersinzending door Evelyna de Beer.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar [email protected].