Verslag van 16 juni Wijkraad Vleuten-De Meern over onderwijs

Thema-avond onderwijs in Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn
Datum: 16 juni 2015
Locatie: Amadeus Lyceum

Op 16 juni organiseerde De Wijkraad Vleuten – De Meern een thema-avond over onderwijs in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Met zo’n 30 belangstellenden werd gesproken over recente ervaringen met het onderwijs in deze wijken en werd in het bijzonder gesproken over de overgangsprocedure van Primair naar voortgezet onderwijs (POVO).
De avond begon met een introductie door Carel Konings, rector van het Amadeus Lyceum. Hij liet aan de hand van een video zien waar het Amadeus Lyceum voor staat. Daarna was het de beurt aan Bas Lamers van de afdeling Onderwijs van de gemeente Utrecht. Hij nam de aanwezigen mee in de cijfers achter het onderwijsbeleid. Voor de komende jaren verwacht de gemeente nog groei. Voor de hele stad is de prognose dat er in 2028 zo’n 15.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. De telling in 2014 wijst uit dat dat nu ruim 12.000 leerlingen zijn. In de planning van scholenbouw houdt de gemeente rekening met deze cijfers. Interessant is de constatering dat afgelopen jaar 761 kinderen uit LR en VdM de overstap maakten van PO naar VO. Daarvan bleven 250 leerlingen in VdM en LR, gingen 431 naar dorpen in de regio en gingen 80 de stad in. Andersom kwamen 473 leerlingen juist de wijken LR en VdM in; 422 vanuit de stad en 51 vanuit de regio. Conclusie: er blijft maar 1 op de 3 leerlingen in de wijk en er stromen ongeveer evenveel leerlingen de regio in als er vanuit de stad de wijk instromen. Lamers gaf aan dat het beleid van de gemeente is om de groei van leerlingenaantallen op te vangen door bestaande scholen/gebouwen beter te vullen en niet door de leerlingstromen te volgen. Dat zou voor ouders en leerlingen in VdM en LR aanleiding kunnen zijn om nog eerder te kiezen voor scholen in de regio.

Vervolgens was het de beurt aan Ruud Blaas, directeur Openbare Basisschool de Meander in De Meern. Hij pleitte voor een warme overdracht van leerlingen van het PO naar het VO. Ook vond hij het belangrijk om het kind centraal te stellen. Hij waarschuwde voor perverse prikkels in ons onderwijssysteem: VO-scholen krijgen pluspunten als leerlingen doorstromen. Daardoor is het voor VO-scholen niet aantrekkelijk om risico’s te nemen.
Na Ruud Blaas was het woord nog eens aan Carel Konings om het perspectief op de POVO- procedure te geven vanuit het voortgezet onderwijs. Konings vertelt over de verandering die is opgetreden nu het schooladvies van de scholen leidend is geworden bij de schoolkeuze en dat die vervolgens door de CITO-score getoetst wordt. Voor het Amadeus heeft dat er toe geleid dat voor 12% van de aanmeldingen het advies opnieuw moest worden overwogen.
Uit de vragen uit de zaal bleek dat het juist voor leerlingen van VdM en LR lastig is omdat Utrecht en omliggende dorpen verschillende POVO-procedures hebben. Vanuit de zaal kwam ook de oproep om meer brede scholen waar verschillende schooltypen (VMBO, HAVO, VWO) bij elkaar komen. Ook kwam de oproep aan ouders om elkaar niet gek te maken en gewoon voor zo’n brede school te kiezen.

Na een goed debat met alle aanwezigen was er nog tijd voor een presentatie van een nieuwe school die in augustus 2015 in LR opent: MAVOTIEN. Directeur Nadia Daoudi hield een enthousiast verhaal over haar nieuwe school, die dit jaar met 70 leerlingen van start gaat. 80% van de leerlingen van haar school komt uit LR of VdM.

Door: Wijkraad Vleuten – De meern

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.