Lezersinzending: Stadsverwarming of stadsverarming?

Stadsverarming Utrecht gaat de strijd aan voor een eerlijke en duurzame stadsverwarming in Utrecht.

Deze maand is het initiatief en de website van Stadsverarming Utrecht van start gegaan. Stadsverarming Utrecht strijd voor een eerlijke en duurzame (stads)verwarming in Utrecht. Initiatiefnemer is Bart van den Heuvel, inwoner van de Utrechtse wijk Terwijde.

Van den Heuvel: ‘Dit initiatief komt voort uit een wens om onze eigen energievoorziening verder te duurzamen. We zijn begonnen met zonnepanelen, rijden inmiddels een volledig electrische auto en zo ontstond de interesse om ook onze warmte-voorziening te gaan verduurzamen. Al snel hadden we een goed alternatief hiervoor gevonden. Echter toen bleek dat Eneco voor het afsluiten van de stadswarmte levering voor ons huis in Utrecht €3540,- wilde vangen… vanaf dat moment heeft het onderwerp en het verdere onrecht dat ik rondom stadsverwarming tegenkwam me niet meer losgelaten en me gemotiveerd dit verder uit te pluizen.

De speerpunten
Stadsverarming Utrecht strijd voor een eerlijke en duurzame stadsverwarming in de gemeente Utrecht. In Utrecht worden zo’n 40.000 huishoudens van stadswarmte voorzien. In onze strijd concentreren wij ons op de volgende acht (8) speerpunten, stadsverwarming:

1. IS DUUR
In de afgelopen 7 jaar zijn de vaste lasten (vastrecht en huur warmteset) met meer dan 26% gestegen;

2. IS NIET DUURZAAM
‘Samen gaan we voor duurzaam’ …, maar niet met de stadsverwarming van Eneco in Utrecht. Het gebruik van restwarmte is beperkt. De electriciteitsvoorziening in Utrecht functioneert gas gestookt in de centrales op Lage Weide. De resterende warmte van dit proces, ‘restwarmte’, wordt aangewend voor de stadsverwarming. Deze warmte alleen is op zich niet warm genoeg om het stadsverwarmings-net te voeden en wordt met gebruik van fossiele brandstoffen weer tot een hoge temperatuur opgestookt. Concludeert u zelf of dit duurzaam is. Daarnaast gaat tot 30% van de warmte in het transport- en distributienetwerk verloren; 


3. IS EEN MONOPOLIE
De klant zit vast aan Eneco en kan niet naar een andere energiemaatschappij overstappen;

4. KUN JE NIET OPZEGGEN

Door kettingbedingen van vaak rond de 30 jaar zijn klanten in sommige gevallen niet eens gerechtigd om hun warmte levering op te zeggen, of moeten zij absurde afsluitkosten aan Eneco willen vergoeden;

5. IS ONVEILIG:
Er wordt veelvuldig melding gemaakt van lekkages en storingen, die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben;

6. KENT PROBLEMEN MET MEET- EN REGELTECHNIEK
De temperatuur op de warmte-set staat vaak te hoog afgesteld, waardoor klanten standaard teveel warmte verbruiken. Tevens zijn er veel problemen met defecte en/of onnauwkeurige warmtemeters;

7. HEEFT VOOR VEEL SLECHT GEÏSOLEERDE (NIEUWBOUW) HUIZEN GEZORGD
Nieuw te realiseren huizen, die op het stadswarmte net worden aangesloten, mogen tegen een lagere (EPC) isolatiewaarde door de projectontwikkelaar worden gerealiseerd. Dit omdat stadswarmte voor een klein deel gebruik maakt van ‘restwarmte’. Door dit ‘duurzame ingrediënt’ mogen huizen slechter worden geïsoleerd. Dit heeft voor de betreffende projectontwikkelaar als voordeel dat hij niet te ver in de buidel hoeven te tasten voor isolatie van de woning, terwijl de (nieuwe) eigenaar een woning heeft gekocht die veel slechter dan de norm (vaak 20% slechter) geïsoleerd is, wat gecompenseerd gaat worden met jaarlijks hogere warmte lasten;

8. KENT EEN GEBREKKIGE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEVOORZIENING
Er zijn ons weinig goede voorbeelden bekend, waarbij op bovenstaande punten de Utrechtse stadsverwarmings consumenten op een goede manier, door belanghebbende partijen als Eneco, de gemeente of de projectontwikelaar, pro-actief over bovenstaande punten zijn voorgelicht.

Wij zullen de komende periode op social media, door inspraak, een online petitie en in de media aandacht vragen voor de negatieve kanten en gevolgen van stadsverwarming en alternatieven aandragen. Enkele voorbeelden van schrijnende situaties in de praktijk zijn:

 • Inwoners van Utrecht met een (sociale) huurwoning die hun rekeningen niet meer kunnen betalen onder meer vanwege de in de laatste jaren stevig gestegen kosten voor stadsverwarming; 

 • Er zijn ons gevallen bekend waarbij de vaste kosten 60% of meer van de warmte rekening uitmaken, versus 40% variabele kosten. Dit is vaak het geval bij kleinere flats/appartementen en 1-persoons huishoudens. Naast de hoge kosten verdwijnt hiermee iedere ‘prikkel’ voor verduurzaming of besparing;
 • Inwoners van Utrecht die hun woning willen gaan verduurzamen maar met hoge afsluitvergoedingen van Eneco worden geconfronteerd. Na herhaalde pogingen tot matiging/schrappen van deze afsluitkosten blijkt Eneco deze hoge kosten te handhaven, waardoor iedere Utrechter die van stadsverwarming wil afkoppelen individueel de gang naar de geschillencommissie of rechter dient te maken. 
Van den Heuvel: ‘Een groot deel van de jaarlijkse vaste lasten, het vastrecht, wordt geregeld in de Warmtewet. Deze wet, die is ingegaan op 1 januari 2014 had de stadswarmte consument moeten beschermen tegen hoge warmte lasten. Er blijkt nu echter dat deze wet leidt tot hoge kosten voor vastrecht en dat eveneens het mechanisme voor de variabele kosten bepaling, volgens het NMDA- principe (Niet-Meer-Dan-Anders) slecht uitpakken. Het NMDA-principe zou er op moeten toezien dat de jaarlijks vastgestelde variabele warmteprijs niet hoger uitvalt dan een vergelijkbare gas-aansluiting, echter door het gebruik van de verkeerde parameters wordt een klant met stadsverwarming zo’n 20% in warmtekosten benadeeld. Daar moet iets aan gebeuren, het jammere is wel dat dit in Den Haag moet gebeuren en de gemeente Utrecht daar slechts zelf beperkte invloed op heeft.’

Het Utrechtse Energieplan
Tijdens de recente (15 september jl.) raadsinformatieavond van de gemeente Utrecht over het Energieplan heeft Stadsverarming Utrecht ook ingesproken. De tot standkoming van het Energieplan laat te wensen over en ook op het vlak van stadsverwarming gaan de ambities van de gemeente ons niet ver genoeg. Sterker nog, de gemeente ziet mogelijkheden om het huidige stadswarmte net in Utrecht verder uit te bereiden. De uitbreiding van het huidige stadswarmte net zal Utrecht alleen maar verder af brengen van haar klimaatneutrale ambitie in 2030. Hiervoor zijn zowel door ons als stadsgenoten die aan het Energieplan hebben meegewerkt voldoende realistische alternatieve geboden.

Zie ook onze inspraaknotitie op het Utrechtse Energieplan

De website
De website van Stadsverarming Utrecht wordt het verzamelpunt van alle relevant informatie over en tegen de stadsverwarming in Utrecht. Tevens zullen hier in de komende weken alternatieven van stadsverwarming worden gepubliceerd en zal verslag worden gedaan over het proces inzake hoge afsluitkosten dat wordt gevoerd tegen Eneco. We proberen hiermee een ‘one-stop-shop’ te bieden wat betreft informatievoorziening rondom stadsverwarming en alternatieve vormen van duurzame warmte.

Over Stadsverarming Utrecht
Stadsverarming Utrecht is een initiatief, gestart door Bart van den Heuvel, inwoner van de Utrechtse wijk Terwijde. Het initiatief strijd voor een eerlijke en duurzame stadsverwarming in Utrecht.

7 gedachten over “Lezersinzending: Stadsverwarming of stadsverarming?”

 1. Ik weet niet exact wat er bij jullie in koopaktes en kettingbedingen is opgenomen,
  maar in onze (=Houten-Zuid) rechtszaak tegen Eneco hebben we destijds het opzeggen v.d. warmtelevering ook “zijdelings” meegenomen; daarover heeft Eneco toen gezegd dat het warmtecontract volgens de product-/leveringsvoorwaarden wel gewoon opzegbaar is en in die voorwaarden staat niets over een te betalen vergoeding.

 2. Stadsverwarming is te duur in gebruik, terwijl ik bespaar op gebruik, stijgen de kosten.
  Super initiatief deze site, maar even een vraag, als ik het warmtepakket wil laten weghalen kan dat zonder problemen met afsluitkosten van ENECO.
  Zou graag even wat reacties zien van bezoekers.

  Alvast dank voor jullie reactie.

  Rene.

 3. Begin 2012 schriftelijk om afsluiting gevraagd, niets meer over gehoord.
  Later gebeld, de telefoniste raakte volledig in paniek en zei : “Maar dat kan toch niet, hoe kom je dan aan warm water ?”
  Ik antwoorde dat we hier zonnepanelen en elektrische boilers hebben.
  Haar ook verteld dat er elektrische boilers zijn, met oneindig veel warm water !
  Er is in Leidsche rijn geen gasnet en we koken dus ook elektrisch.
  We willen nu alles elektrisch doen, ook verwarmen.
  Mitsubischi en anderen maken mooie warmte wisselaars (omgekeerde airco) die weinig energie gebruiken.

  We verbruikten in 2015
  Verbruik warmte 4 GJ 22,96000 Euro 91,84

  We betaalde vooral vastrecht en huur voor een hele kleine warmte wisselaar;

  Huur warmteset 6 ltr (27-11-2014/27-11-2015) Euro 170,61
  Vastrecht warmte (27-11-2014/27-11-2015) Euro 303,92

  Hoogste tijd voor verandering in 2016, we willen met onze eigen energie opwekking zelf kunnen beslissen !

  1. De elektrische GEISER kan onbeperkt warm tot heet water maken.
   Omschrijving van Elektrische waterstroom verwarmer 3500W

   De waterstroomverwarmer zorgt voor een onmiddelijke bron van warm water voor woningen, appartementen, hotels, kantoren, ziekenhuizen, overal waar warm water nodig is. De elektrische verwarmer gebruikt alleen energie wanneer u de kraan openzet, dus het zal uw elektriciteitsrekening omlaag brengen in vergelijking met andere reguliere boilers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar [email protected].