Máximapark en haar organisatie

Parkorganisatie nu en in de toekomst
Het Máximapark is zo’n 300 hectare groot, bijna net zo groot als de binnenstad van Utrecht. Hier komt dan ook heel wat werk en organisatie bij kijken. Vrijwilligers hebben daar altijd een grote rol in gespeeld. De gemeente bekijkt nu samen met hen en met private partijen of, en hoe, we een parkorganisatie kunnen opzetten.

De gemeente is op verschillende terreinen actief in het park. Denk aan natuur, sport, cultuur, evenementen, (door)ontwikkeling, beheer, veiligheid, toezicht en handhaving. Het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern is het loket voor initiatieven in het park.

Zonder bewoners en vrijwilligers geen Máximapark
Bewonersinitiatieven hebben altijd een belangrijke rol gespeeld. Al tijdens het ontwerp van het park. Ook nu zijn bewoners en organisaties op allerlei manieren betrokken. Zij helpen mee bij het onderhoud, het signaleren van verbeterpunten en het organiseren van activiteiten.

Om een beeld te krijgen om hoeveel inzet dit eigenlijk gaat, hier een klein overzicht in uren:

  • Vrienden van Máximapark 3.500 uur per jaar
  • Landschapsbeheer Vleuten De Meern 2.000 uur per jaar
  • Bosspeeltuin 400 uur per jaar
  • Vlinderhof beheer 3.000 uur per jaar

Het reguliere werk wordt al door de gemeente opgepakt. De uren van deze vrijwilligers zorgen voor nog meer kwaliteit in het park. Daarnaast zijn nog veel meer organisaties en vrijwilligers actief in het Máximapark.

Verkenning voor de parkorganisatie
2 zogenoemde kwartiermakers – een vanuit de gemeente en een vanuit de private partijen – werken intensief aan de verkenning. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Dit betekent veel overleg en bijeenkomsten met elkaar. Er komen werkgroepen voor de thema’s communiceren, programmeren, ontwikkelen en beheren:

  • Communiceren: de missie van het park wordt in een communicatieplan verder uitgewerkt. De missie wordt duidelijk uitgedragen in alle communicatie-uitingen van de organisatie aan alle parkbezoekers, belanghebbenden en geïnteresseerden.
  • Programmeren: zorgen voor een overzichtelijk programma van activiteiten, zoals wandeltochten, werkdagen, evenementen
  • Ontwikkelen: het afronden van het ontwerp van het park en het uitwerken en uit laten voeren van nieuwe ambities, initiatieven en kwesties.
  • Beheren: in een integraal beheerplan komt een duurzame instandhouding met kwaliteit voorop te staan. Bepaalde delen van het park worden met de verschillende partijen beheerd volgens het principe van zelfbeheer.

In de werkgroepen wordt ook nagedacht over de mogelijkheid van een bezoekerscentrum in het park.

Betrokken partijen
De afgelopen jaren was er een overleg voor de samenwerking in het park, het Parkberaad. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeente en van bovenstaande initiatiefnemers. Daarnaast zijn ook partners van Castellum betrokken. De wijkregisseur van Vleuten-De Meern is de voorzitter. Zo zijn al veel zaken in de ontwikkeling en wordt het beheer in goed overleg onderling afgestemd.

Hoe gaat het verder?
De kwartiermakers gaan kijken waar en hoe er samengewerkt kan worden, wat de gedeelde ambities zijn. Zij komen met een voorstel hoe de parkorganisatie eruit kan komen te zien. Daar zit ook een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij. Het opbouwen van zo’n samenwerking vraagt tijd en aandacht. Alleen dan kan de samenwerking een succes worden. De verantwoordelijke wethouder (Geldof) wil deze stappen zorgvuldig zetten. En hij wil de samenwerking in de praktijk alvast laten ervaren.

De winkel is ondertussen gewoon open. Het Beraad Máximapark is steeds meer de ‘samenwerkingstafel’ van gemeente en betrokken private organisaties. En werkt al als een soort proeftuin voor de toekomstige parkorganisatie.

Als de betrokken partijen het voorstel in hoofdlijnen klaar hebben, wordt het in de 2 wijkraden Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn besproken. Ook zullen we een bewonersavond organiseren. Daarna gaat het voorstel naar het college.

Zelf vrijwilliger worden?
Het reguliere werk in het Máximapark wordt gedaan door de gemeente. De inzet van de vrijwilligers zorgt ervoor dat er nog meer kwaliteit in het park komt. Er zijn vele organisaties en vrijwilligers actief in het Máximapark. Meer weten of aansluiten? Kijk eens op www.maximapark.nu.

Bestuursopdracht
De private partijen én de gemeente willen deze samenwerking verder uitbouwen. ‘Utrecht maken we samen’ is een belangrijk speerpunt van het college. Mede op verzoek van de gemeenteraad willen we voor het Máximapark een publiek-private parkorganisatie instellen. Een parkorganisatie die gaat over de communicatie, programmering, ontwikkeling (natuur, sport, cultuur en evenementen) en het dagelijkse beheer van het park. En die de missie van het park stimuleert:

Wij zijn trots op dit park dat de sociale en ecologische spil is van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern als parel van Utrecht met een nationale allure. Daar moeten we goed voor zorgen! Voor nu en later.

Het college wil in deze eerste fase met deze partijen om tafel zitten. En samen met hen kijken of en hoe deze samenwerking vorm kan krijgen. Zij heeft hiervoor een zogenaamde bestuursopdracht gegeven:

  • verken een professionele parkorganisatie die werkt aan programmeren, ontwikkelen, beheer en communicatie
  • inventariseer en geef vorm aan bouwstenen voor zelfbeheer en zelforganisatie

Meer informatie, bekijk ook de website van de Gemeente Utrecht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.