Vrije School Leidsche Rijn laten ouders niet in de kou staan

De initiatiefgroep Vrije School Utrecht West en het schoolbestuur van de Vrije school Utrecht zijn zeer teleurgesteld over de gang van zaken m.b.t. het opstarten van een school in Leidsche Rijn. Zij zijn niet persoonlijk door de wethouder (Dhr. J. Kreijkamp) op de hoogte gebracht van het nieuws dat hij, ondanks eerder toegezegde medewerking, niet instemt met de huur van lokalen door de Vrije School Utrecht.

Een steeds grotere groep ouders wil voor hun kinderen vrijeschoolonderwijs in Leidsche Rijn. Er is in de Utrechtse binnenstad een vrijeschool, maar de afstand van de westkant van Utrecht naar de school op het Hieronymusplantsoen is te groot. Sinds het voorjaar van 2015 wordt er door een groep enthousiaste ouders gewerkt aan het vergroten van naamsbekendheid en het verzorgen van informatie over vrijeschoolonderwijs. Inmiddels hebben zich meer dan 200 geïnteresseerde gezinnen gemeld; dat zijn samen ongeveer 300 kinderen in de basisschoolleeftijd. Sinds de herfstvakantie hebben ouders hun kind(eren) kunnen inschrijven. Inmiddels zijn al ongeveer 110 kinderen ingeschreven.
Rond de herfstvakantie kreeg het bestuur van de Vrije School Utrecht bericht van de gemeente dat er lokalen beschikbaar zouden zijn in Leidsche Rijn; de wijk Vleuterweide werd genoemd. De initiatiefgroep mocht de wijk al bekend maken, maar de exacte locatie nog niet. Daarvoor moest toestemming van de gemeente worden afgewacht, die eerst zelf de schoolbesturen wilde inlichten.
De teleurstelling is zeer groot nu blijkt dat de gemeente deze mogelijkheid intrekt. De initiatiefgroep en het bestuur van de Vrije School Utrecht zijn echter nog steeds van plan door te gaan. “Er worden alternatieven uitgezocht voor de huisvesting en wij hopen op voldoende inschrijvingen voor een start in augustus 2016. Wij zijn er van overtuigd dat de start van de Vrije School in Leidsche Rijn mogelijk moet zijn.”

Lees hier de eerdere artikelen over de Vrije School

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar [email protected].