Wijkraad Leidsche Rijn adviseert B&W over verkeersveiligheid

De wijkraad Leidsche Rijn heeft een advies opgesteld over de aanpak van de verkeersveiligheid. 28 september is dit advies door de wijkraad vastgesteld en opgestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Aan de verkeersveiligheid in Leidsche Rijn valt nog veel te verbeteren. Al meerdere malen zijn er plannen gemaakt en uitgevoerd om onveilige verkeerssituaties in de wijk aan te pakken. Toch hielpen de maatregelen vaak maar weinig en leidde de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten vaak niet tot een goed resultaat. De wijkraad Leidsche Rijn heeft daarom een ongevraagd advies opgesteld en naar het college van B&W gestuurd. Dit advies is tot stand gekomen door verschillende informatiebronnen te raadplegen. De wijkraad heeft veel ervaringen uitgewisseld over de verkeersveiligheid en het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Ze gebruikten informatie uit wijkadviezen, wijkraadavonden, gesprekken met bewoners en organisaties en uit diverse contacten met de gemeentelijke organisatie, raadsleden en wethouders.


Advertentie:

Meer kwaliteit en deskundigheid
In het advies zijn meerdere punten opgenomen. Het eerste punt betreft de kwaliteit en deskundigheid binnen de ambtelijke organisatie van het college van B&W. Het is de wijkraad Leidsche Rijn opgevallen dat er vaak een gebrek is aan kwaliteit bij de oplossingen die de gemeente aandraagt. Er wordt maar zelden gebruik gemaakt van de kennis en gebruikerservaring uit de wijk. Het gevolg is dat de aanpak van verkeersproblemen niet snel en niet efficiënt verlopen; op sommige plekken moet er soms tot vier keer toe iets aangepast worden. De wijkraad adviseert om ook de kwaliteit en deskundigheid op het gebied van verkeersveiligheid binnen het college van B&W te verbeteren. Zo kan er in de toekomst al bij de start van het ontwerpen op de verkeersveiligheid gelet worden.

Grotere capaciteit
Ten tweede adviseert de wijkraad het bestuur van B&W om de capaciteit en menskracht van de organisatie te vergroten. De wijkraad heeft uit contacten met ambtenaren begrepen dan de capaciteit van de organisatie onvoldoende is om problemen snel en efficiënt op te lossen. De wijkraad zelf merkt dit ook, vooral doordat processen maar langzaam verlopen en reacties lang op zich laten wachten.

Betere communicatie met omwonenden
Verder wordt er geadviseerd om de communicatie met omwonenden en andere betrokkenen van de betreffende knelpunten in verkeersveiligheid te verbeteren. Het informeren over de aanpak van de knelpunten verloopt nu slecht, constateert de wijkraad Leidsche Rijn. Het verspreidingsgebied van wijkberichten is zeer beperkt. Bovendien bevatten ze vaak vage beschrijvingen en zijn de bijgevoegde kaartjes erg onduidelijk, waardoor de omwonenden hier maar weinig mee kunnen. Hierdoor komt het regelmatig voor dat er bij de uitvoering alsnog weerstand bij de omwonenden ontstaat. Daarbij is het vaak niet duidelijk hoe en in welke mate betrokkenen kunnen meedenken en wordt er vaak betwijfeld of er wel iets met hun inbreng gedaan wordt. Als oplossing raadt de wijkraad het college van B&W aan om in het vervolg duidelijkere wijkberichten te verspreiden en deze ook op te hangen in bijvoorbeeld scholen, buurtcentra en supermarkten. Ook moet het college ervoor gaan zorgen dat ze duidelijker zijn over de mogelijkheden die er zijn voor de inbreng van de omwonenden.

Uitvoering controleren
Tot slot zal de organisatie nadat ze maatregelen omtrent verkeersveiligheid hebben uitgevoerd, ook moeten controleren of de maatregelen conform ontwerp zijn uitgevoerd, meent de wijkraad. Nu ontbreekt er aan controle of wordt er slechts in beperkte mate gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat fouten die in de uitvoering zijn gemaakt lang blijven bestaan en pas aangepakt worden nadat bewoners er naar de gemeente klachten over sturen.

Tijd voor een andere aanpak
De wijkraad heeft eerder geconstateerd dan de beantwoording en uitvoering van hun adviezen steeds traag verliep. Nu wordt er natuurlijk gehoopt dat de college van B&W deze keer de adviezen beter behandelt en uitvoert, zodat uiteindelijk de aanpak van de verkeersveiligheid ook sneller en beter uitgevoerd wordt. Want een goede verkeersveiligheid is voor elke bewoner van Leidsche Rijn belangrijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.