Waterschap spoelt Leidse Rijn door na watervervuiling

Het waterschap spoelde gisteren de Leidse Rijn extra door om het bruine ijzerrijke water weg te krijgen. Dat kwam daar in door een foutieve lozing van grondwater vanaf een bouwlocatie aan de Leidseweg.

Het bouwbedrijf dat daar bezig was met de bouw van kelders heeft teveel water onttrokken aan de bouwput. Dit ijzerrijke water is geloosd op de Leidse Rijn. Dat heeft de roestbruine kleur veroorzaakt. Vanochtend is een schuif in de oude schutsluis tussen Leidse Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal opengezet. Het ijzerrijke water kan daardoor wegstromen richting het Amsterdam-Rijnkanaal. Het verdunt daar al snel in het grote kanaal.

Gevolgen voor plant en dier
De gevolgen voor plant en dier lijken beperkt. De Leidse Rijn staat in open verbinding met het Merwedekanaal; waterdieren zoals vissen hebben zuurstofrijk water kunnen opzoeken. Er is geen vissterfte geconstateerd. De plantengroei ligt op dit moment stil.

Twee verschillende lozingen op de Leidse Rijn
De bruine kleur in het water van de Leidse Rijn is veroorzaakt door het wegpompen van te veel grondwater uit de bouwput. In plaats van de 100 m3 per uur die het bedrijf gemeld had en waar toestemming voor was werd er tenminste 130 m3 per uur onttrokken en geloosd. Het bouwbedrijf heeft deze lozing gisteravond gestopt en de bouwput is afgedicht met grond. Het bedrijf gaat een nieuwe vergunning aanvragen. Tot de verlening van een nieuwe vergunning ligt de bouw stil. Daarnaast wordt er gezuiverd water geloosd op de Leidse Rijn vanaf een grondwatersaneringslocatie op de bouwplaats. Via een zuiveringsinstallatie stroomt het gezuiverde water in de Leidse Rijn. Hiervoor heeft de eigenaar een melding gedaan, die is geaccepteerd door het waterschap. Deze lozing voldoet aan de eisen en loopt door tot 2018. Eerder was er ook een bodemsanering op het terrein. Die is echter voor zover bekend bij het waterschap (de gemeente is voor bodemsanering bevoegd gezag) al afgerond.

Lees ook:
Bewoners ongerust over met ijzer vervuilde water Leidse Rijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.