Lezersinzending: Windmolens De Meern-Zuid?

Tot nu toe zijn de bewoners van De Meern-Zuid vrijwel volledig onwetend gehouden van de vergevorderde plannen voor de bouw van ca 10 winmolens langs de A12 ter hoogte van De Meern-Zuid.

Een invloedrijke groep van windturbine exploitanten en milieu activisten is zich al maanden lang aan het warm lopen en heeft zich o.a. verenigd in Rijne-Energie. Zij lijken vrij spel te krijgen sinds het bestuur van de gemeente Utrecht een pauze heeft ingelast in de woningbouw van bouwlocatie Rijnenburg en zojuist om onduidelijke redenen de aangewezen locatie op industrieterrein Lage Weide heeft geschrapt.
Er wordt binnen de belangengroepen wel gesproken over andere vormen van duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen, maar de krachten bundelen zich momenteel in het realiseren van lucratieve hoge windmolens met een as/wiek hoogte van respectievelijk ca. 90 en 150 meter Dit mede door de zeer hoge subsidie gedurende 15 jaar.

De gevolgen voor de ca 2000 bewoners van De Meern-Zuid met windmolens op wellicht slechts geringe afstand van de woningen kunnen enorm zijn: aantasting van de leefomgeving door lawaai, slagschaduw door de locatie op het zuiden, horizonvervuiling, helikopterroutes boven woonwijken, substantiële waardedaling van de woningen, jarenlange juridische processen, nauwelijks schadevergoeding, etc.

De gemeente Utrecht is voornemens een “regio” of “stads”gesprek met bewoners te organiseren. Het is te hopen dat vooral de betrokken bewoners binnen een straal van 2 km worden betrokken en niet de bewoners die geen last krijgen van de windmolens of erger nog de potentiële uitbaters van de te bouwen windmolens.

Lage Weide heeft met succes actie gevoerd tegen de komst van windmolens. Harmelen en Woerden kennen actiegroepen van verontruste bewoners.

Waar blijft De Meern?

Afz.: Enkele verontruste bewoners van De Meern-Zuid:
C. Ardts en K.Koren ( email: [email protected] )

40 gedachten over “Lezersinzending: Windmolens De Meern-Zuid?”

   1. Er zijn inmiddels tig plannen en rapporten, maar de plaats van de windmolens ligt niet vast en is afhankelijk van onderhandelingen met projectontwikkelaars, boeren en de gemeente Utrecht.
    Het gaat volgens de plannenmakers zelfs om 18 i.p.v. 10 windmolens! Big business en het mag duidelijk zijn dat enkele partijen met miljoenen gaan binnenlopen ten koste van de bewoners, die behalve een verpeste leefomgeving niets krijgen, tenzij de windmolens voldoende ver in Rijnenburg komen te staan! Wie gaat dit duidelijk maken aan de Gemeente Utrecht en de politieke partijen?
    Lokatie: In ieder geval de polder Rijnenburg, dus aan de momenteel niet bebouwde kant van de A12. Dat loopt van de oksel van het Oudenrijn verkeersplein tot aan De Meerndijk (N228).

 1. ik woon in de Meern zuid en ben juist initiatiefnemer bij Rijne energie om invloed uit te kunnen oefenen. Wij zijn absoluut geen milieu freaks. Rijne Energie zoekt juist zoveel mogelijk de publiciteit. OA met infoavond in De Meern. We praten ook met actieve De Meern zuid bewoners. Kom in gesprek met ons en vorm dan een mening. Doe dit ajb niet op basis van geruchten of hetze.

  1. Beste Wouter, kun je misschien aangeven wanneer en waar deze dialogen met buurtbewoners (inwoners van De Meern Zuid) hebben plaatsgevonden? Ik heb er weinig over gehoord of gezien. Laat staan uitnodigen. En woon in De Meern Zuid. En ben voor groene energie, mits…….
   Hoop van je te horen.

    1. Beste Wouter
     Waarom deze molens aan de zuidkant? Met ook meestal westenwind veroorzaak je in De Meern behalve schaduw ook geluidsoverlast. Waarom niet aan de noordkant van bewoners?
     Paul

  2. Ik maak me hier echt grote zorgen over; ik woon in de meern zuid en we hebben al geluidsoverlast van de snelweg (begreep dat nieuwebouw nooit meer zo dicht bij een snelweg gebouwd mag worden); komt nu dan windmolenpark bij…. Wanneer / hoe kunnen we meepraten over lokatie en alternatieven? dat is me niet duidelijk. Heb iig nog niets over gehoord.

 2. We hebben hierover afgelopen week een raadsinformatiebijeenkomst gehad. Hierbij werd het stadsgesprek met de regio besproken waarin de vraag centraal staat hoe grootschalige energie vorm zou kunnen krijgen in Rijnenburg.
  Er zijn nog geen vergevorderde plannen, er zijn alleen initiatiefnemers die iets willen. Juist samen met de stad én de regio zal worden bekeken welke plannen, voor zonneparken en voor windmolens, wel of niet haalbaar zijn.
  De uitnodigingen voor de stadsgesprekken gaan deze week de deur uit, zo werd ons verteld. Aangezien niet iedereen live aanwezig zal kunnen zijn, zal ook de mogelijkheid worden geboden om online mee te praten.

  1. Zonne-energie. bijvoorbeeld. Eventueel met gebruik van accu’s. Energie van getijden waar ze best wel ver mee zijn. Een vies woord, maar kern-ernergie. daarnaast snap ik nog steeds niet waarom er fossiele brandstoffen gebruikt worden voor voertuigen. dat kan beter, ook daar zijn alternatieven of verbeteringen alleen dat wordt weer tegen gewerkt door de grote concerns.

  2. Accu’s zijn niet beter dan windmolens. Mede door de gebruikte materialen (zeldzaam en/of uit conflictgebieden).

   Mijn inziens moet meer gewerkt worden met andere continu alternatieven. Denk aan biogas van groenafval en van waterzuivering. Vergisten, warmte gebruiken en het gas gebruiken voor stroom. Helaas heeft de windmolen een hoger rendement dan dit.

   Kernenergie behoort helaas niet tot de duurzame energie soorten. De “brandstof” is niet eindig en het afval is zeer gevaarlijk. Maar ik ben het met je eens dat het verder wel een alternatief kan zijn. Alleen is in Nederland in de politiek besloten om geen kernenergie meer te gebruiken op de nu aanwezige installaties na.

 3. Ik woon aan de Nedereindseweg in het hartje van Rijnenburg. Als bewoner van Rijnenburg omarm ik windenergie. Het is verreweg de schoonste en goedkoopste vorm van energie opwekken. Windenergie hoort bij Nederland en dient dicht bij de gebruikers te worden geplaatst. Windturbines worden steeds geluidarmer en efficiënter en hebben een tijdelijk karakter. Het houdt bovendien de omringende gronden beschikbaar voor boeren en andere toekomstige voorzieningen. Vanzelfsprekend, hoe minder windmolen hoe beter, maar wij hebben deze groene energie nou eenmaal nodig.
  Dit neemt niet weg dat we met zijn allen minder energie in de naaste toekomst moeten gaan gebruiken door gebouwen beter te isoleren, efficiënt gebruik, meer Ledverlichting, meer warmtepompen, minder autokilometers, etc. Wij, als Rijnenburgers, zullen de meeste ‘last’ van windturbines en zonneparken krijgen, maar toch is dit veel beter dan stinkende gas- en biogas-centrales. Stadsverwarming is inëfficiënt en gas levert (te)veel problemen op, zoals we allemaal weten. Wij hebben allemaal belang bij een goed energiepark. Laat de invulling niet alleen aan de overheid, de politiek en de energiemaatschappijen over en sluit je aan bij Rijne Energie.

 4. “Vergevorderde plannen……10 windturbines………..invloedrijke groep van windturbine exploitanten ……..gigantische negatieve gevolgen voor 2000 huishoudens in De Meern Zuid…..”

  Wat is dit voor stemmingmakerij door de schrijver van het artikel??
  Bovendien klopt het niet.
  Alles kun je vinden op http://www.rijne-energie.nl

  Men staat open voor discussie. Voor- of tegenstander. 20 februari is er een bijeenkomst in De Meern op het Mereveldplein van 19:30-22:00 zie ik op hun facebookpagina.

  Zie de schijvers graag daar.

 5. Duurzame energie is in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet constant. Er is veel fluctuatie. Soms is er heel veel zon (op zonnige dagen van april tot en met september) en soms is er niets (in de nacht). Soms is er heel veel wind (met name in de winter) en ook in de nacht, en soms is het windstil. Zon en wind vullen elkaar goed aan. Zon in de zomer en wind in de winter. We hebben het dus allebei heel hard nodig. Een gemiddels gezin heeft meer dan 6 Tesla’s van 90kWh nodig om de zonne energie van de zomer te bewaren in accu’s voor de winter. Dat is met de huidige techniek niet te doen en niet te betalen. Er zijn ook dagen dat er geen zon is en weinig wind, en dat gebeurt ook wel eens op een donkere winteravond als de energie behoefte het allergrootst van het jaar is. Beste mede wijkbewoners. We zullen er aan moeten wennen dat de enorme voorraad energie die de aarde in 200 miljoen jaar heeft opgebouwd, door onze enorme consumptie in amper 150 jaar is opgemaakt. We moeten het vanaf nu niet meer doen met oud zonlicht (fossiel), maar met het zonlicht (en de daaruit veroorzaakte windstromen) die er NU op de aarde valt. Omdat duurzame energie fluctueert doet het een groot beroep op onze energie infrastructuur (Tennet, Stedin). Als we alle windmolens op zee zouden zetten dan zouden enorme dure en zware energie netten moeten worden opgezet. Het is enorm veel betaalbaarder als de energie wordt opgewekt vlakbij de gebruikers. Fossiele brandstoffen daar moeten we echt snel vanaf. Dat zorgt voor een enorme aantasting van de leefbaarheid. Het geluid van windmolens doet dat ook enigzins maar ik begrijp dan werkelijk niet waarom we wel kunnen leven met het 24×7 enorme kabaal (en de luchtvervuiling) van de A12 en niet met het duidelijke veel minder aanwezige geluid (zonder luchtvervuiling) van windmolens. Laten we elkaar aub gaan vinden en werken op basis van echte feiten en niet op basis van verwachtingen, emoties en gevoelens.

 6. Vandaag een brief gekregen voor uitnodiging van een stadsgedeelte op 11 maart. Woon in de meern zuid, veldhuizen. Moet er niet aan denken om die grote windturbines in “de tuin” te hebben. Verschrikkelijk is het. Op internet heb ik gelezen over een info avond op 20 feb. Belachelijk dat je dat op internet moet lezen. Komt allemaal heel stiekem over. Ik ben TEGEN en wil me graag bij een actiegroep aansluiten.

 7. Tot 2030 is Rijnenburg een “pauzelandschap”, met een looptijd van 13 jaar is uit financieel oogpunt ontwikkeling en realisatie van windmolens economisch gezien binnen die tijdspanne niet mogelijk.

  Inwoners tot een afstand van 500 meter van Rijnenburg zijn geinformeerd over mogelijke energie-plannen. Dit is zo’n beetje dezelfde afstand tot woningen als het eerdere (technisch haalbare) plan voor windenergie van Energie-U op Lage weide, dat uiteindelijk sneuvelde in de raad.

  D66 kwam toen als alternatief op de proppen met een eigen plan voor een zonnepark van 25 Ha en is 1 van de indieners achter de motie om van Rijnenburg een “pauzelandachap” te maken.

  Het alternatieve plan voor een zonneweide rammelde destijds aan alle kanten, maar goed; een project ontwikkelen begint bij het vinden van een geschikte locatie. Zon zou daarmee zomaar een concurent kunnen worden voor de windenergie initiatieven van Eneco en Rijne-energie. Nu alleen de looptijd van het pauzelandschap wat verder oprekken tot na 2030 om inveseringen mogelijk te maken en de roep om betaalbare woningen op deze krappe woningmarkt weerstaan.

  Politiek gezien wel handig om de randvoorwaarden zo te formuleren dat het lijkt of er mogelijkheden zijn, maar voor nu leidt het alleen tot onnodige vragen en reacties.

  Informatie over de plannen kan evonden worden op de volgende sites:
  https://utrecht.d66.nl/content/uploads/sites/3/2014/01/Project-Zonneweide.pdf
  https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/energie/duurzame-energie-in-rijnenburg/

 8. En dan zegt de schrijver van dit stuk nog dat de gemeente om “onduidelijke redenen de aangewezen locatie op industrieterrein Lage Weide heeft geschrapt”? Als het maar ver van je bed is zeker, dan mogen die windmolens er wel staan?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar [email protected].