Erik Nijhof
 Erik Nijhof

Lezing “Industrieel erfgoed in onze regio” door Erik Nijhof

7 juni 2018 06:25  Redactie  Reageer

Op maandag 11 juni organiseert de Historische Vereniging een lezing met Erik Nijhof over het industrieel erfgoed in onze regio.

Sporen van bedrijvigheid in Vleuten-De Meern zijn nog steeds zichtbaar in het huidige straatbeeld. Waar nu de woonfunctie overheerst, uiteraard in combinatie met allerlei winkelbedrijven, ging het vroeger om tuinbouw en industriële activiteiten, die plaatsvonden in karakteristieke gebouwen. Deze waren opgetrokken met vooral functionele doelstellingen en zijn na het verlies van die functie bijna alle gesloopt. De vraag is in hoeverre die overblijfselen moeten worden beschouwd als erfgoed, en dus voor een zekere mate van bescherming in aanmerking komen. Daarom zal eerst de vraag aan de orde worden gesteld, wanneer en waarom we iets als erfgoed bestempelen, en vervolgens bezien, welke plaats daarbinnen industrieel erfgoed inneemt. Dit is zoals gezegd, meestal vooral met een functioneel doel gebouwd en neemt daardoor binnen het cultureel erfgoed een specifieke plaats in. Vervolgens zal een kort overzicht worden gegeven van de meest sprekende voorbeelden van industrieel erfgoed in de wijken Vleuten-De Meern en Leidse Rijn, waarbij ook zal worden ingegaan op de nieuwe bestemmingen daarvan. Er zal uiteraard ruimte zijn voor een gedachtewisseling over deze problematiek.

Erik Nijhof, vz USINE

De Utrechtse Stichting voor INdustrieel Erfgoed (USINE) maakt zich in de hele provincie sterk voor een positieve waardering van de restanten van ons industriële verleden in de breedste zin en komt waar mogelijk op voor het behoud ervan, meestal door herbestemming. Ook heeft ze een inventarisatie gemaakt van het industrieel erfgoed in de provincie; deze is te vonden op haar website www.usine-utrecht.nl

Erik Nijhof is gepensioneerd docent-onderzoeker in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van USINE en ook van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN), die veel vrijwilligersorganisaties overkoepelt. Daarnaast is hij actief in de Provinciale Commissie van Erfgoedvereniging Heemschut.

De locatie van deze lezing is de Metaal Kathedraal. Rijksstraatweg 20 te Utrecht. Aanvang 20:00 uur. Zaal open 19:30 uur.

Kosten € 5,- Leden HV € 2,50 korting. Graag vooraf opgeven via activiteiten@histvervdmh.nlAdvertenties:


Nog geen reacties


Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageren:
Naam:
Email *
Website