Middeleeuws-schip-Vleuten-3-blootgelegd

Foto’s: Middeleeuws schip ‘Vleuten 3’ blootgelegd

Waar de Vikingrijn haar loop zal hervinden zijn archeologen met hooggespannen verwachtingen in de weer. De vondst van honderden stukjes aardewerk, munten, botresten en een ijzeren bijl waarvan de houten steel in de loop der eeuwen is vergaan, motiveert ze nog meer om door te gaan met hun diepgravende onderzoek. De geschiedenis leeft en krijgt steeds meer een gezicht als je op rijkdommen stuit die de bodem prijsgeeft.

De plek die is afgezet met bouwhekken waarbinnen archeologen hun werk doen is voor even opengesteld voor het publiek dat dankbaar gebruik maakte van de gelegenheid eens te kijken wat er zoal aan bodemschatten is opgegraven. Een opgegraven spant van een zeewaardig schip doet vermoeden dat er mogelijk een werf is geweest op de plaats waar ook een beschoeiing is bloot gelegd. Het spant en de oeverafzetting lijken uit hetzelfde hout te zijn gesneden.

De archeologisch interessante vondst van een vrijwel puntgave bijl spreekt een van de geschiedkundigen meer tot de verbeelding dan de vondst van de houten beschoeiing of het spant dat er op kan duiden dat er misschien werkelijk een schip te vinden is op deze plek. Hij doet uit de doeken dat het gaat om een bijl die niet enkel als werktuig werd ingezet, maar mogelijk ook dodelijke menselijke slachtoffers heeft gemaakt. Het is een uiterst handzaam wapen dat meegedragen werd aan een gordel en voorhanden was als men werd belaagd. Zoals Indianen hun tomahawk op het hoofd van hun vijand richtten, zo hadden (vermoedelijk) Vikingen de beschikking over een werpbijl zoals is gevonden.

Ook de opgegraven oeverafzetting geeft echt wel reden tot euforie bij de archeologen. Zeker als er een werf en dus mogelijk een schip kan worden blootgelegd zullen er nog heel wat belangwekkende vondsten worden gedaan. Er heerste bedrijvigheid langs de oever van de rivier en de drukbevaren route zorgde ervoor dat ondermeer aardwerk vanuit de wijngebieden in Duitsland op deze plek zijn aangetroffen.

De werkzaamheden worden vanaf volgende week voor bepaalde tijd stilgelegd. Over een paar maanden kan men verder met het onderzoek, aangezien binnen een wettelijk bepaalde afstand van de bedrijvigheid een paar steenuilen hun intrek hebben genomen in een nestkast. Om hun rust te waarborgen en ze een kalme broedtijd te gunnen zal op 5 augustus het leger archeologen weer bezit nemen van de plek waar ooit weer de Vikingrijn weer zal stromen.

Foto’s en tekst: Hans Peter van Rietschoten

10 gedachten over “Foto’s: Middeleeuws schip ‘Vleuten 3’ blootgelegd”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.