COA_vila_aan_de_Meentweg_in_de_meern_foto_google_maps
 Foto: Google Maps

Tumult over opvang asielzoekers in De Meern

1 mei 2019 18:02  Redactie  5 reacties

Verdeelde gemeenteraad ontevreden over azc voor ama. ,,Dit college kiest wéér voor confrontatie in plaats van consultatie.’’

Enkele weken geleden heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de overheidsinstelling die mede voorziet in het bieden van onderdak aan asielzoekers gedurende de asielprocedure, een royaal pand aangekocht aan de Meentweg in De Meern met als doel hier maximaal twintig alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama) te huisvesten. Het betreft in dit geval jongeren in de leeftijdsgroep van veertien tot achttien jaar.
Omwonenden uiten hun ongenoegen over de bestemming van de woning en zien de komst van de ama niet zonder enige terughoudendheid tegemoet. Er wordt gevreesd voor overlast waardoor het woongenot weleens drastisch kan afnemen.
In oktober vorig jaar was er al sprake van de komst van een asielzoekerscentrum (azc) voor jongeren, maar nu er daadwerkelijk al een locatie bekend is begint de onrust bij de bewoners pas toe te nemen.

Volgens wethouder van Ooijen van de Christen Unie is het niet ongebruikelijk dat er een definitieve locatie is nog voor de buurtbewoners in het proces worden betrokken. Veel bewoners van De Meern voelen zich hierdoor behoorlijk voor het blok gezet. Er is over hun hoofden heen een besluit genomen voor het vestigen van een azc en daarmee staan ze nu dus voor een voldongen feit.

De wethouder laat aan AD weten dat het vestigen van een opvanglocatie “vragen en onrust kan opleveren. Tegelijkertijd heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kwetsbare voorzieningen een goede plek krijgen in de stad.”

Raadslid en fractievoorzitter Cees Bos van Stadsbelang Utrecht hekelt de gang van zaken en laat aan AD weten: “Zo gaat het keer op keer in De Meern. Het College kiest voor de confrontatie in plaats van voor consultatie van bewoners. Bij veel Merenezen leeft angst over een dergelijke opvang. Nu worden ze geconfronteerd met iets waarvan men de inhoud en gevolgen niet kan overzien.”.

Op 22 mei wordt een informatie bijeenkomst gehouden waar nadere toelichting gegeven zal worden over de verdere gang van zaken.Advertenties:


5 reacties

  1. er staan zoveel A Z C s leeg prop ze daar in niet ineen woonwijk waar veel kibderen wonen

  2. Schandalige behandeling van de inwoners in de Meern. Er wordt hen wat door de strot geduwd wat in potentie erg gevaarlijk kan zijn: een groep testosteronbommen (tiener peergroepen) die nauwelijks nog kansen hebben om te kunnen blijven. In een woonwijk met jonge gezinnen. Je zult maar jonge dochters hebben en daar een huis hebben. Ik zou verhuizen (O nee, dat kan niet, want je huis is hierdoor nauwelijks nog wat waard doordat er een AZC naast staat). Bezorgde burgers die nu als rasistisch worden weggezet; ronduit schandalig.

  3. Dicht bij de Meentweg, op het busstation De Meern-Oost werd onlangs een jonge vrouw beroofd onder dreiging van een vuurwapen. Toevallig passeerde kort na ‘het incident’ daar een lijnbus. Ik zat daar in. Ik heb de vrouw aangesproken en uiteraard meteen de politie gebeld. Die was snel ter plekke, maar te laat om achter het tuig aan te gaan. De impact op de vrouw van het gebeurde was groot. Ze was minutenlang niet aanspreekbaar en huilde aan één stuk door. Het signalement dat ze aan de politie uiteindelijk afgaf, was dat van niet-westerse allochtonen. Niet alle asielzoekers zijn crimineel, maar ik denk niet dat de gemiddelde AMA minder crimineel is dan de gemiddelde andere niet-westerse allochtoon. Toch wel iets om over na te denken lijkt mij, voor zover de ‘goedmensen’ in de Utrechtse gemeenteraad tot nuchter denken in staat zijn.

  4. Het gemeenschapsgeld wat hiervoor misbruikt word is al ronduit schandalig!!!
    Het kan best wat minder daar hoeft niet een kapitale villa voor gekocht te worden want het bedrag van 1 miljoen plus een paar ton verbouwingskosten is ronduit belachelijk veel. Plus de uitspraak van de wethouder die doodleuk zegt dat de overlast bij het andere pand in Overvecht wel meevalt. los eerst die problemen op en ga dan kijken waar de panden staan die leeg staan van de COA waar waarschijnlijk alle voorzieningen al aanwezig zijn.

  5. Als je minderjarigen met een totaal andere cultuur dan de westerse in één huis onderbrengt, weet je zeker dat het niets gaat worden met de integratie. Een groot deel van de problemen in bepaalde achterstandswijken zijn veroorzaakt doordat mensen met eenzelfde cultuur op een kluitje wonen, waardoor ze elkaar kunnen versterken in gedrag dat in strijd is met wat de autochtone bevolking gewend is. Dat hoef je die mensen niet eens te verwijten. Het zijn onze beleidsmakers die dit type toestanden veroorzaken. Natuurlijk is het voor jou als vreemdeling niet leuk als je niet onder je eigen mensen mag wonen. Maar nu is een klimaat ontstaan waarin de acceptatie van andere culturen in onze westerse samenleving sterk aan het afnemen is. Dat is veel erger voor mensen uit die culturen dan dat ze enige tijd in het begin van hun verblijf alhier zich onwennig en vervreemd voelen. Zachte heelmeesters (onze beleidsmakers) maken stinkende wonden: onder allochtonen onaangepast gedrag en criminaliteit; onder autochtonen toenemende afkeer van vreemdelingen zodat het hier steeds meer op Oost- en Zuidoost-Europa gaat lijken.


Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageren:
Naam:
Email *
Website