cultuurparticipatie richten Participatie Federatie

Negen podia richten landelijke federatie voor cultuurparticipatie op

Negen theaters voor cultuurparticipatie in de grote steden bundelen hun krachten in de Participatie Federatie. Met jaarlijks onder meer acht professionele reisvoorstellingen zet de Participatie Federatie in op een plek in het landelijk bestel. In de negen zalen en theaterwerkplaatsen van deze theaters in stadswijken wijken ontwikkelen zich nieuwe makers en publiek.
Zij werken samen met gevestigde instellingen, LKCA, kunstvakonderwijs en andere podia. Zo delen zij hun kennis op het gebied van publieksbereik, nieuwe makers en de brede diversiteit in de samenleving. Zij geven een boost aan vernieuwing van aanbod, met diversiteit en inclusie als kern.

Na ruim dertig jaar beleid op het gebied van cultuurparticipatie zijn stevige instellingen ontstaan die lokaal gefinancierd worden. Gezamenlijk streven zij nu naar een plek op landelijk niveau. Door hun onderscheidende positie met betrekking tot diversiteit en inclusie van zowel aanbod als publiek, is de Participatie Federatie een belangrijke aanvulling. Zo worden de leden van de Participatie Federatie partner bij landelijke bijeenkomsten, beleidsvorming en activiteiten. Zij staan daarmee op gelijke voet met andere landelijke instellingen en zijn in staat samen met hen de beleidsuitvoering op het gebied van publieksdeelname, diversiteit en inclusie te bepalen. Voor zowel de Raad voor Cultuur als het ministerie is de Participatie Federatie nu al gesprekspartner.

In januari is de oprichtingsakte gepasseerd en een aanvraag ingediend bij het rijk. Grote landelijke instellingen hebben samenwerking toegezegd. Met deze stap voorwaarts staan de leden van de Participatie Federatie sterk. Naar verwacht zal begin 2021 de eerste productie van de Participatie Federatie het licht zien. Op 5 juni 2020, de dag nadat de Raad voor Cultuur haar toekomstadviezen aan minister van Engelshoven overhandigt, komen de teams van de negen leden en hun bondgenoten samen om krachten en visies te delen en de start van de Participatie Federatie te vieren.

De leden: Bijlmer Parktheater, Theater De Nieuwe Regentes, Theater en Filmhuis Dakota, ZIMIHC, Cultuur19, Studio de Bakkerij, Het Wilde Westen, theater De Vaillant en Laaktheater

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar [email protected].