vikingrijn

Archeologie tussen Rijn en Vecht; een lezing door Herre Wynia

Op Woensdag 11 maart 2020 organiseert de Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn een lezing over diverse recente opgravingen rond Rijn en Vecht. De lezing zal worden verzorgd door stadsarcheoloog Herre Wynia.

De geschiedenis van Utrecht is nauw verweven met de twee rivieren, de Oude Rijn en Vecht. Zo bouwden de Romeinen op de splitsing van deze twee rivieren een Romeins fort of castellum. Dit is de kern waar Utrecht uit is ontstaan. Op de oever van de Vecht, in de wijk Zuilen, is bij de aanleg van een riool het klooster Mariëndaal ‘herontdekt’. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam dit vrouwenklooster uit de dertiende eeuw bij het bouwrijp maken voor woningbouw rond het Queeckhovenplein onverwacht tevoorschijn. Het riool, dat toen is gelegd, moest vorig jaar worden vervangen waardoor de archeologen van Erfgoed gemeente Utrecht de kans kregen te onderzoeken wat er nog van dit klooster over was. Het bleek dat er nog veel sporen van dit bekende klooster in de grond aanwezig waren. Ook ontdekten de archeologen dat de grond onder het klooster nog veel oudere sporen bevat. Welke sporen dit zijn en wat hun relatie met Leidsche Rijn is, hoort u tijdens de lezing. 

Een andere opgraving die tijdens de lezing aan de orde zal komen heeft plaatsgevonden in het Maximapark in Leidsche Rijn. Vooruitlopen op de aanleg van de zogenaamde Vikingrijn is een deel van de Rijn uit de negende eeuw (de ‘Vikingtijd”!) opgegraven. De nieuwe waterloop bleek dwars door de Rijnloop uit de negende eeuw te gaan. Bij dit onderzoek zijn de resten van maar liefst twee schepen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Zouden dit de resten van Vikingschepen zijn? En dat er in de Rijn veel werd gevist, blijkt uit de vondst van negen palingfuiken en vele vishaakjes.


Advertentie:

Deze lezing vind plaats als vervanging van de geplande lezing van Marieke van Dinter. Door omstandigheden moest deze lezing verplaatst worden. De nieuwe datum voor deze lezing is dinsdag 8 december 2020.
Reeds gereserveerde kaarten zijn nu geldig voor de lezing van Herre Wynia.
Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen via activiteiten@histvervdmh.nl

De lezing zal plaatsvinden in de Studio, Museum Hoge Woerd (Hoge Woerdplein 1, 3454 PB Utrecht).
Entree: €5,-. Leden van de Hist. Ver: €2,50
Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.
Let op: de zaal heeft beperkte capaciteit dus reserveer tijdig, want vol is vol!

Aanmelden voor deze lezing via de website van Museum Hoge Woerd: https://www.museumhogewoerd.nl/agenda/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.