Tweede herziening bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling

Het Utrechtse college van B&W heeft ingestemd met de tweede herziening van het bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling. Na vaststelling van het bestemmingsplan “Hoge Weide ontwikkeling” (10 maart 2011), evenals de …

Tweede herziening bestemmingsplan Hoge Weide ontwikkeling Lees verder ยป