verkeersveiligheid

Blog: Verkeer(d)

Een van de lessen die ik geleerd heb in 8 jaar wijkraad is dat op wijk nivo verloedering, zebrapaden en hangjongeren in de lokale politiek de meeste aandacht krijgen. Daarmee …

Blog: Verkeer(d) Lees verder »